IPA tööandjana

Parim töökeskkond

2022 aastal võitis Interconnect Product Assembly AS Tööinspektsiooni poolt korraldatud konkursil suuremate ettevõtete kategoorias auhinna HEA TÖÖKESKKOND 2022. Tööinspektsioon tunnustab igal aastal ettevõtteid hea töökeskkonna arendamise eest ning tõstetakse esile ettevõtteid, kus väärtustatakse töötajate tervist säästvat töökeskkonda ja ohutut töötamist.

Austame erinevusi

Interconnect Product Assembly AS on Eesti Inimõiguste Keskuse poolt tunnustatud kvaliteedimärgiga „Austame erinevusi“. Tunnustus on antud Eestis 48-le organisatsioonile, kes hoolivad oma töötajatest,  hindavad võrdsest kohtlemist ja väärtustavad kaasatust. IPA teeb igapäevaselt sisulist tööd mitmekesise ja kaasava töökeskkonna arendamiseks.

Mitmekesisuse kokkulepe

2022 aasta kevadel liitus IPA mitmekesisuse kokkuleppega, millega kinnitasime, et austame inimeste mitmekesisust ning väärtustame võrdse kohtlemise põhimõtet nii oma töötajate, partnerite kui klientide seas.

TervislikT88koht_logo_2

Kuulume Eesti tervist edendavate töökohtade võrgustikku.

  • Töötame igapäevaselt selle nimel, et ennetada kutsehaiguste tekkimist ja teeme kõik selleks, et hoida ära tööõnnetusi ja tööst põhjustatud haigusi.
  • Anname oma panuse töötajate terviseteadlikkuse tõstmisel.
  • Panustame järjepidevalt terviseedenduse kvaliteedi parandamisele, töötajate heaolu tõstmisele, keskkonnakaitsele ja potentsiaali realiseerimisele, et olla õppiv ja arenev organisatsioon.