IPA tööandjana

Parim töökeskkond

 

2022 aastal võitis Interconnect Product Assembly AS Tööinspektsiooni poolt korraldatud konkursil suuremate ettevõtete kategoorias auhinna HEA TÖÖKESKKOND 2022. Tööinspektsioon tunnustab igal aastal ettevõtteid hea töökeskkonna arendamise eest ning tõstetakse esile ettevõtteid, kus väärtustatakse töötajate tervist säästvat töökeskkonda ja ohutut töötamist.

 

Austame erinevusi

Interconnect Product Assembly AS on Eesti Inimõiguste Keskuse poolt tunnustatud kvaliteedimärgiga „Austame erinevusi“. Tunnustus on antud Eestis 48-le organisatsioonile, kes hoolivad oma töötajatest,  hindavad võrdsest kohtlemist ja väärtustavad kaasatust. IPA teeb igapäevaselt sisulist tööd mitmekesise ja kaasava töökeskkonna arendamiseks.

Mitmekesisuse kokkulepe

2022 aasta kevadel liitus IPA mitmekesisuse kokkuleppega, millega kinnitasime, et austame inimeste mitmekesisust ning väärtustame võrdse kohtlemise põhimõtet nii oma töötajate, partnerite kui klientide seas.

TET_märgis_24_EE_sinine_RGB

Tervise Arengu Instituut (TAI) koostöös Tööinspektsiooniga on IPA-le omistanud märgise “Tervist edendav töökoht”
“Tervist edendav töökoht” märgis kannab sõnumit, et seda omavas organisatsioonis väärtustatakse töötajaid ja tegeletakse järjepidevalt turvalise, tervist väärtustava, tervislikke eluviise ning valikuid soodustava keskkonna kujundamisega.

IPA:

  • toetab mitmeti töötajate liikumisaktiivsust (Stebby, tasuta trennid, sportlikud väljakutsed)
  • pakub töötajatele täiendavat tervisekindlustust (sh. vaimse tervise tugi)
  • võimaldab sooja ja mitmekülgset toitu tööpäevadel
  • väärtustab, kaasab ja tunnustab töötajaid
  • täidab korrektselt seadusest tulenevaid nõudeid

IPA-s kehtib protseduur Eetika rikkumisest teavitamine ja käsitlemine IPA AS , mille eesmärk on luua turvaline ja efektiivne viis töökeskkonnas teada saadud rikkumisest teavitamiseks. Teavitamise tulemusena hoitakse rikkumine ära või kõrvaldatakse see nii, et selle tõttu tekkiv kahju oleks minimaalne ning puudutaks võimalikult vähe inimesi. Kui Sa märkad IPA-s õigus- või eetikanormidega vastuolus olev tegu või tegevusetust, siis teavita sellest eetika@ipa.ee.