Design, fremstilling af prototyper

IPA tilbyder konkurrencedygtigt design og fremstilling af prototyper, som er skræddersyet efter den enkelte kundes krav. Gennem en struktureret tilgang til design kan svagheder påpeges tidligt i forløbet med henblik på at undgå potentielt omkostnings- og tidskrævende fejl. Denne proces sikrer også, at BOM- og CAD-data er korrekte og kompatible.

Prototyper fremstilles og valideres af kunden, inden serieproduktion påbegyndes.