Design, utvikling

IPA tilbyr en konkurransedyktig design- og utviklings-tjeneste skreddersydd for de individuelle kravene til hver enkelt kunde. Ved å bruke en strukturert tilnærming til design, kan svakheter identifiseres på et tidlig stadium, for å unngå potensielt dyre og tidkrevende feil. Denne prosessen sikrer også at stykkliste- og CAD-data er nøyaktige og kompatible.

Prototypeprøver produseres og valideres av kunden før serieproduksjon startes.