Mekanisk montering

På forespørsel fra etablerte kunder leverer IPA også mekaniske komponenter og sammenstillinger som en del av en konkurrerende forsynings-løsning.

Ved å gjøre dette har vi etablert et pålitelig godkjent nettverk av partnerselskaper som er i stand til å levere maskinerte og fabrikkerte komponenter og strukturer.

Disse tjenestene omfatter:

  • Maskinering
  • Laserskjæring
  • Bøying
  • Sveising
  • Overflatebehandling

I alle tilfeller tar IPA fullt ansvar for forsyningskjedestyring, leverandørgodkjenning og inspeksjon.