Oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg (HVAC)

Fra erfaringene med å produsere HVAC-er for jernbaneindustrien, utvikler nå IPA varme- og kjølesystemer for terrengkjøretøy som går fra konvensjonelle forbrenningsmotorer til elektriske kjøresystemer.