Administrasjon av forsyningskjede

IPA bruker systemet Microsoft Dynamics NAV ERP for å administrere alle aspekter av driften, slik at den mest effektive administrasjonen av materialer og ressurser sikres, og for å garantere nøyaktig sporbarhet.

IPA henter bare komponenter fra anerkjente leverandører

Alle materialer hentes og inspiseres for å sikre at de overholder både produsentens og kundens spesifikasjoner, og lageret vårt overholder strenge FIFO-prinsipper.