Komplette løsninger for kontraktproduksjon

Som kontrakts-produsent er produksjonsprosessen kjerneaktiviteten til IPA sin virksomhet, og som sådan er alle tilknyttede prosesser og aktiviteter rettet mot å optimalisere ytelsen når det gjelder kostnader, kvalitet og effektivitet.

Ved å outsource arbeidsintensive og tidkrevende oppgaver, kan våre kunder konsentrere sin innsats på kritiske strategiske prosesser og produktutvikling.

Fordelene med denne tilnærmingen inkluderer:

  • Redusert produksjonskostnad
  • Redusert ansvar (arbeid og utstyr)
  • Større fleksibilitet
  • Mindre administrasjon
  • Reduserte lagerkostnader
  • Forbedret kontantstrøm
  • Raskere produktutvikling
  • Produksjon med fast kostnad

Våre erfarne og høyt kvalifiserte prosjektingeniører sikrer en rask, effektiv og godt administrert overgang gjennom å outsource.