Terviklikud tellimuspõhised tootmislahendused

Lepingulise tootjana on tootmine IPA põhiline äritegevus ning seega on kõigi seotud protsesside ja tegevuste eesmärk optimeerida jõudlust hinna, kvaliteedi ja tõhususe aspektist.

Kui kliendid tellivad töö- ja ajamahukad tööd meilt, saavad nad keskenduda olulistele strateegilistele protsessidele ning tootearendusele.

Selle strateegia eelised on muu hulgas järgmised:

  • Väiksemad tootmiskulud
  • Väiksem vastutus (tööjõud ja seadmed)
  • Suurem paindlikkus
  • Väiksem halduskoormus
  • Väiksemad laokulud
  • Parem rahakäive
  • Kiirem tootearendus
  • Fikseeritud kuluga tootmine

Meie kogenud ja asjatundlikud projektiinsenerid tagavad kiire, tõhusa ning hästi juhitud allhanke ülemineku.