Keskkonna juhtpõhimõte

Ettevõtte eesmärgiks on olla võimalikult keskkonnasõbralik. Selleks valime hoolikalt tootmis-protsessides kasutatavaid materjale, et nende kasutamine, rakendamine või utiliseerimine ei oleks keskkonnale ohtlik.

Me oleme materjalide ja ressursside kasutamisel teadlikud ja efektiivsed, et minimeerida võimalikke tekkivaid jäätmeid, ning alati kui võimalik kasutame ainult neid tooteid, mis on looduses taastuvad, korduvkasutatavad ja/või bioloogiliselt iselagunevad.

Meie ettevõte üritab olla vastutustundlik ja eeskujulik ühiskonna liige, täites seadusandlikke ja moraalseid kohustusi, ning ergutab oma tarnijaid ja partnereid näitama samasugust keskkonna-alast teadlikkust.

Ettevõte mõõdab regulaarselt oma keskkonnaalase suutlikkuse vastavust püstitatud eesmärkidele ning võtab sellest lähtuvalt vajadusel kasutusele meetmed.