ESG ja kestlikkuse meistriklass (11.04.2024)

IPA esindajad läbisid ESG ja kestlikkuse meistriklassi ning IPA-s on kirja pandud ja juhatuse poolt kinnitatud ESG ja kestlikkuse strateegia, eesmärgid ja teekaart meie jaoks olulistes keskkonnaalaste-, sotsiaalsete ning ärijuhtimise tavadega seotud teemades.


Märgis "Tervist edendav töökoht" (24.01.2024)

Tervise Arengu Instituut (TAI) koostöös Tööinspektsiooniga kuulutas 2024 sügisel esmakordselt välja märgise “Tervist edendav töökoht” taotlemisvooru. Osales 49 organisatsiooni. Hindamisprotsesse tulemusena on tänaseks märgise saanud 3 tööandjat, kellest üks on Interconnect Product Assembly AS. Hindamiskomisjoni kuuluvad TAI, Tööinspektsiooni ja Sotsiaalministeeriumi esindajad. 

“Tervist edendav töökoht” märgis kannab sõnumit, et seda omavas organisatsioonis väärtustatakse töötajaid ja tegeletakse järjepidevalt turvalise, tervist väärtustava, tervislikke eluviise ning valikuid kujundava keskkonna loomisega.

Küberturvalisus (21.09.2023)

Edendamaks Interconnect Product Assembly AS küberturvalisust, viisime läbi põhjaliku küberturvalisuse auditi. Septembris 2023 valmis „Interconnect Product Assembly AS küberturvalisuse teekaart”, mille tulemusel tehti põhjalik ülevaade hetkeseisust ja selgitati välja vajadused mida tuleks kindlasti parendada. Töötame igapäevaselt selle nimel, et tõsta küberturvalisuse alast teadlikkust ning juurutada lahendusi, mis aitavad meid kaitsta võimalike küberrünnakute ja nendest tingitud kahjude eest. Projekti toetab Euroopa Küberkompetentsikeskus oma liikmetega.​

Mitmekesisuse kokkulepe (25.04.2023)

Hea töökeskkond (02.11.2022)

Rõõmuga anname teada et 02.11.2022 võitis IPA Tööinspektsiooni poolt korraldatud konkursil auhinna „Hea töökeskkond 2022“ suurettevõtete kategoorias. Konkurssi žüriile jäi silma see, kuidas IPA-s hea töökeskkonna loomisse suudetud kaasata töötajad, panustades palju nende koolitusse. Selle tulemusena oli töökeskkonnavolinike valimisel ühele voliniku kohale lausa viis kandidaati.

Auhinnaga „Hea töökeskkond“ soovib Tööinspektsioon tõsta esile ettevõtteid, kus väärtustatakse töötajate tervist säästvat töökeskkonda ja ohutut töötamist. Tunnustuse saanud ettevõtetes on tööandjad teadlikud riskidest, riskide analüüs on integreeritud tööprotsessi, töötajate tervist mõjutavaid ohte hinnatakse pidevalt ning neid maandatakse kiiresti ja tulemuslikult.