Kvaliteedi juhtpõhimõte

Oleme KÕIK kaasatud ja pühendunud toodete ja teenuste kõrge standardi saavutamisele ning ebaõnnestumiste ärahoidmisele. Interconnect Product Assembly kõigi töötajate kohustumuseks on rahuldada sise- ja välisklientide nõudeid. Selle saavutamiseks tehakse klientidega aktiivselt koostööd, et tagada kliendi ootustele vastav toote ja teenuse KVALITEET, VÄÄRTUS, TARNE ja TEENINDUS.

Me arendame pidevalt oma protsesse, et olla juhtivaks tarnijaks oma tootmisteenuse valdkonnas. Samuti on meie poliitikaks koostöö oma tarnijatega eesmärgiga parendada nende taset, et see vastaks meilt nõutavale standardile.
See tagab kõigi osapoolte (sh klientide, töötajate, tarnijate, omanike, väliste huvipoolte) rahulolu.

Julgustame oma tööviise parandama ja klientidele väärtust lisama, suurendades oma inimeste motivatsiooni ja oskusi.