Täydelliset sopimusvalmistusratkaisut

Ollessamme sopimusvalmistaja IPA:n liiketoiminnan ytimenä on valmistusprosessi, joten kaikki siihen liittyvät prosessit ja toiminnat tähtäävät suorituskyvyn optimointiin kustannusten, laadun ja tehokkuuden osalta.

Ulkoistamalla suurta työmäärää vaativat ja aikaa vievät tehtävät asiakkaamme voivat keskittää ponnistuksensa ratkaiseviin strategisiin prosesseihin ja tuotekehitykseen.

Tämän lähestymistavan etuja ovat:

  • Vähentyneet valmistuskustannukset
  • Vähentynyt vastuu (työvoima ja laitteet)
  • Suurempi joustavuus
  • Vähentynyt hallinnollinen taakka
  • Vähentyneet varastointikustannukset
  • Parantunut rahavirta
  • Nopeampi tuotekehitys
  • Kiinteät valmistuskustannukset

Kokeneet ja erittäin pätevät hankeinsinöörimme varmistavat nopean, tehokkaan ja hyvin hallitun siirtymän ulkoistamiseen.