Suunnittelu, protoilu

IPA tarjoaa kilpailukykyistä suunnittelu- ja protoilupalvelua, joka on räätälöity kunkin asiakkaan yksilöllisten vaatimusten mukaan. Soveltamalla strukturoitua lähestymistapaa suunnitteluun heikkoudet voidaan tunnistaa varhaisessa vaiheessa, jotta vältetään mahdollisesti kalliita ja aikaa vieviä vikoja. Tämä prosessi varmistaa myös, että BOM- ja CAD-tiedot ovat täsmällisiä ja yhteensopivia.

Prototyyppikappaleet valmistetaan ja hyväksytetään asiakkaalla ennen sarjatuotannon aloittamista.