Design, framtagning av prototyper

IPA tillhandahåller konkurrenskraftiga designtjänster och framtagning av prototyper som skräddarsys efter varje kunds individuella krav. Genom att använda ett strukturerat tillvägagångssätt för design kan man redan på ett tidigt stadium identifiera svaga punkter för att undvika potentiellt dyra och tidsödande fel. Denna process säkrar även att BOM- och CAD-data är korrekta och kompatibla.

Prototyper tas fram och godkänns av kunden innan serieproduktion påbörjas.