Elektriskt montage

Elektriskt montage är kärnkompetens för IPA och täcker allt från enkla fördelarskåp och kontrollpaneler till montage av kompletta produkter (box build), inklusive allomfattande testning av teknik och funktion.

IPA har omfattande erfarenhet inom detta område och vi har stort förtroende för vår egen förmåga att tillverka och, vid behov, påverka designen av pålitliga kvalitetslösningar.

Produkterna testas normalt enligt IEC-standarderna 61439-1&2.