Transport

IPA har lång erfarenhet som leverantör till fordonsindustrin och koncentrerar sig numera på specialfordon (fordon till bygg, gruvdrift containerhantering osv.) och kommersiella fordon (lastbilar). 

Våra tjänster omfattar allt från enkla kablage och hela vägen till och med driftfärdiga temperaturstyrningssystem.

Produkterna omfattar:

  • Kompletta värme- och kylsystem
  • Värme- och ventilationsenheter
  • Elektromekaniska montage
  • Kablage/kabelmontage