Om oss

Interconnect Product Assembly AS grundades 1999 som en oberoende privatägd kontraktstillverkare med fokus på kablage och kundspecifikt montage, inklusive komplicerade montage- och box-build uppdrag. Urvalet av tjänster vi tillhandahåller omfattar prototypframtagning, serietillverkning, styrning av försörjningskedjor och designutveckling.  Med fokus på kontinuerlig förbättring har IPA investerat i den mest moderna automatiserade utrustningen, informationsteknologin och utbildningen samt i utveckling av de anställda.  Företagets framgångar har baserats på ett flexibelt tillvägagångssätt och ett starkt engagemang i kundsamarbete med syfte att tillhandahålla tillverkningslösningar som hjälper kunden att uppfylla sina affärsmål i en allt mer konkurrenspräglad miljö. År 2006 flyttade IPA sina aktiviteter till en ny fabrik på 5 600 kvadratmeter, anpassad för ändamålet, som officiellt invigdes av HKH Prins Philip under sitt statsbesök i Estland. Den nya fabriken ligger bekvämt på 10 minuters avstånd från Tallinns centrum och 2 minuter från den internationella flygplatsen. IPA har en mycket välutbildad arbetsstyrka bestående av 300 anställda. 90% av produktionen går till utlandet, med kunder i Storbritannien, Danmark, USA, Belgien, Sverige, Tyskland, Spanien med flera länder. Våra visioner och mål