Montage av kablage

IPA började sin verksamhet som leverantör av kablage och detta är fortfarande en viktig komponent i vår verksamhet idag tack vare de nya kundrelationer som det ofta leder till.

IPA har enormt mycket erfarenhet inom detta område, och med mycket kunniga medarbetare är vi säkra på att vi kan tillverka kablage för i stort sett all typ av användning. Från enstaka ledningar till omfattande kretskablage.

IPA har investerat i den bästa tillgängliga utrustningen för denna process, från utrustning för kabelframställning till testning, vilket låter oss att tillhandahålla erforderliga intyg om överensstämmelse för varje montage.