Estland

Estland är medlem i NATO och blev medlem i EU 2004.

Industri är den största sektorn i estnisk ekonomi där den kan dra nytta av ett komplett och samarbetsinriktat miljö- och företagsvänligt politiskt klimat.

Estland har en högt kvalificerad arbetsstyrka med särskilda framgångar inom ingenjörsverksamhet, elektronik, it-innovation och en heltäckande försörjningskedja för framtagning av prototyper samt produktion av precisionskomponenter och komplexa system.

Estland är tack vare sin strategiska placering och moderna infrastruktur det mest effektiva underleverantörsnavet för Norden och Centraleuropa.

Affärsspråket i Estland är engelska.

För ytterligare uppgifter om Estland, se vänligen landets officiella hemsida: www.estonia.ee