Värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC)

Med erfarenhet av att producera HVAC-enheter till järnvägsindustrin håller IPA nu på att utveckla värme- och kylsystem till specialfordon som är i färd med att gå från konventionella förbränningsmotorer till eldrift.