Kompletta kontraktstillverkningslösningar

För en kontraktstillverkare som IPA är tillverkningsprocessen kärnverksamhet och därför har alla relaterade processer och aktiviteter anpassats för att optimera resultaten i förhållande till kostnad, kvalitet och effektivitet.

Genom att outsourca arbetsintensiva och tidskrävande uppgifter kan våra kunder inrikta sina ansträngningar på kritiska strategiska processer och produktutveckling.

Fördelarna med detta tillvägagångssätt omfattar:

  • Sänkta produktionskostnader
  • Reducerat ansvar (anställda & utrustning)
  • Större flexibilitet
  • Mindre administration
  • Lägre lagerkostnader
  • Förbättrat penningflöde
  • Snabbare produktutveckling
  • Tillverkning till fast kostnad

Våra erfarna och högt kvalificerade projektingenjörer säkerställer en snabb, effektiv och väl hanterad övergång till outsourcing.