Elektrisk montering

Elektrisk montering er kjernekompetansen til IPA, og spenner fra enkle distribusjons-bokser og kontrollpaneler til komplette produkt-sammenstillinger, inkludert fullstendig omfattende teknisk og funksjonell testing.

IPA har stor erfaring innen dette feltet, og vi er trygge på vår evne til å produsere, og om nødvendig påvirke designen, av pålitelige løsninger med høy kvalitet.

Produktene testes vanligvis i henhold til IEC Standards 61439-1&2.