Aktivitetsområder

I tråd med selskapets strategiske mål har IPA som mål å opprettholde en balansert kundeportefølje, noe som gjør selskapet mindre sårbart for svingninger i etterspørselen innen enkeltnæringer. Hovedfokuset i vår virksomhet konsentrerer seg nå om følgende bransjer, men vi vil fortsette å overvåke og evaluere alle forretningsmuligheter for å sikre at vi opprettholder best mulig driftsprofil.

  • Energi og infrastruktur
  • Industrielt og kommersielt
  • Jernbane
  • Transport 
  • Håndtering av eksos 
  • Medisinsk
energy and infrastructure
IMGP3727_ExportMonitor copy
shutterstock_428357335_tuned-2
shutterstock_761865583
shutterstock_146735555
shutterstock_1686602005_tuned
 previous arrow
 next arrow
energy and infrastructure
IMGP3727_ExportMonitor copy
shutterstock_428357335_tuned-2
shutterstock_761865583
shutterstock_146735555
shutterstock_1686602005_tuned