IPA projektid:

Küberturvalisus (21.09.2023)

Edendamaks Interconnect Product Assembly AS küberturvalisust, viisime läbi põhjaliku küberturvalisuse auditi. Septembris 2023 valmis „Interconnect Product Assembly AS küberturvalisuse teekaart”, mille tulemusel tehti põhjalik ülevaade hetkeseisust ja selgitati välja vajadused mida tuleks kindlasti parendada. Töötame igapäevaselt selle nimel, et tõsta küberturvalisuse alast teadlikkust ning juurutada lahendusi, mis aitavad meid kaitsta võimalike küberrünnakute ja nendest tingitud kahjude eest. Projekti toetab Euroopa Küberkompetentsikeskus oma liikmetega.​

Mitmekesisuse kokkulepe (25.04.2023)

mitmekesisus_IPA

Hea töökeskkond (02.11.2022)

Rõõmuga anname teada et 02.11.2022 võitis IPA Tööinspektsiooni poolt korraldatud konkursil auhinna „Hea töökeskkond 2022“ suurettevõtete kategoorias. Konkurssi žüriile jäi silma see, kuidas IPA-s hea töökeskkonna loomisse suudetud kaasata töötajad, panustades palju nende koolitusse. Selle tulemusena oli töökeskkonnavolinike valimisel ühele voliniku kohale lausa viis kandidaati.

Auhinnaga „Hea töökeskkond“ soovib Tööinspektsioon tõsta esile ettevõtteid, kus väärtustatakse töötajate tervist säästvat töökeskkonda ja ohutut töötamist. Tunnustuse saanud ettevõtetes on tööandjad teadlikud riskidest, riskide analüüs on integreeritud tööprotsessi, töötajate tervist mõjutavaid ohte hinnatakse pidevalt ning neid maandatakse kiiresti ja tulemuslikult.