IPA on pühendunud ohutu ja turvalise töökeskkonna loomisele, nõuete täitmisele ning pidevale arengule. Meie töötajate ja toodetega kokku puutuvate isikute tervis ja ohutus on meile väga tähtis. Töö korraldamisel pöörame tähelepanu töökeskkonna ohtude vähendamisele ja ennetamisele. Kõik IPA töötajad väärivad turvalist ja tervislikku töökeskkonda, mis suurendab nende motivatsiooni ning isiklikku rahulolu.