IPA verkar för skapande av en säker arbetsmiljö, med uppfyllda krav och strävan efter kontinuerliga förbättringar. Hälsan och säkerheten för både våra medarbetare och de som kommer i kontakt med våra produkter är mycket viktig för oss. I arbetsplanering fokuserar vi på att minimera och förebygga risker i arbetsmiljön. Alla medarbetare hos IPA förtjänar en säker och sund arbetsmiljö som har positiv effekt på deras motivation och tillfredsställelse.

IMGP3291_z copy
IMGP3727_ExportMonitor copy
prod1_ipa_155 copy
 previous arrow
 next arrow
IMGP3291_z copy
IMGP3727_ExportMonitor copy
prod1_ipa_155 copy