Keskkond

Interconnect Product Assembly AS on keskkonnahoidlik ettevõte, mis suunab üle 95% tekkinud jäätmetest taaskasutusse.

Meie eesmärk on säästa keskkonda ja kasutada kõiki ressursse optimaalselt. Valime toodete jaoks materjalid hoolikalt, et nende kasutus, rakendamine ega kõrvaldamine ei ohustaks keskkonda. Me järgime kõiki seadusi, eeskirju ja kohaldatavaid suuniseid. Kontrollime regulaarselt oma eesmärkide täitmist ja vajaduse korral võtame meetmeid, et keskkonnakahju riski maandada.

IPA AS nimetati 2010. aastal Eesti parimaks taaskasutajaks.