Miljø

Interconnect Product Assembly AS er et miljøansvarlig selskap som nå sender over 95 % av avfallet som genereres til gjenvinning.

Vårt mål er å betjene miljøet og utnytte alle ressurser optimalt. Vi velger nøye ut materialene som brukes i produktene, slik at deres bruk, utnyttelse eller avhending ikke er farlig for miljøet. Vi overholder alle lover, forskrifter og gjeldende retningslinjer. Vi overvåker regelmessig overholdelse av målene som er satt, og iverksetter om nødvendig tiltak for å redusere risikoen for miljøskade.

IPA AS har ble nominert til Estlands beste gjenvinnings-selskap i 2010.

IMGP3291_z copy
IMGP3727_ExportMonitor copy
prod1_ipa_155 copy
 previous arrow
 next arrow
IMGP3291_z copy
IMGP3727_ExportMonitor copy
prod1_ipa_155 copy